Nico Blom
1 / 3
Nico Blom Nico Blom

NICO BLOM – VEELZIJDIG MUSICUS:

ALS DOCEREND MUSICUS ben ik werkzaam in mijn eigen lespraktijk die bestaat uit gevorderde orgel- en pianoleerlingen. Ook doceer ik algemene muzikale vakken zoals solfège en harmonieleer voor studenten die willen worden opgeleid tot de muziektheoretische toelatingsexamens van conservatoria. Verder ben ik actief als Docent Orgel bij de muziekschool MuziekPunt in Gorinchem.

ALS UITVOEREND MUSICUS geef ik regelmatig orgelconcerten waarbij ik zowel als solist als begeleider optreed. Ik ben als concertorganist verbonden aan het “Gorcum Boys Choir”.

ALS KERKMUSICUS ben ik actief als hoofdorganist van de Johanneskerk en als teamorganist van de Lutherse Kerk en de Grote Kerk in Gorinchem. In de Johanneskerk ben ik ook als cantor werkzaam. Onder mijn leiding verleent een Projectkoor regelmatig medewerking aan de erediensten.

ALS ONDERNEMEND MUSICUS heb ik mijn eigen bedrijf dat het onderhoud aan piano’s en vleugels verzorgt. Denk hierbij aan het uitvoeren van reguliere stembeurten en het oplossen van kleine technische storingen. Ook basale reparaties aan het kastwerk of een compleet interne reiniging van uw piano of vleugel kan ik voor u uitvoeren.


Nico Blom

Mijn eerste muzieklessen kreeg ik op vijfjarige leeftijd. Na elf jaar muziekonderricht aan de Streekmuziekschool Gorinchem startte ik op achttienjarige leeftijd mijn studie aan het Rotterdams Conservatorium. Na een studietijd van zes jaar volgde mijn diplomering. Mijn hoofdvakdocenten waren André Verwoerd en Bernard Winsemius. Tijdens mijn studie aan dit conservatorium volgde ook koor- en orkestdirectielessen en alle kerkmuzikale vakken bij o.a. Barend Schuurman en Arie van Beek. Om mij verder te bekwamen als koordirigent volgde ik diverse malen de vermaarde Kurt Thomas Cursus. Voorafgaand aan deze vakopleidingen werd ik al twee keer winnaar in de hoogste categorie van het Gorcums Orgelconcours.

Als vakleerkracht muziek werkte ik aan het Gymnasium Camphusianum te Gorinchem en als orgeldocent aan de muziekschool in Zeist. Van 1994 tot 2009 was ik dirigent van het dameskoor en de gemengde zangvereniging 'Hosanna' te Boskoop, een koor waarmee ik o.a. diverse Bachcantates, het Requiem van Fauré en The Crucifixion van Stainer heb uitgevoerd.

Als continuospeler op kistorgel of klavecimbel, maar ook als dirigent was ik betrokken bij uitvoeringen van grote oratoriumwerken zoals de 'Messiah' van Handel, het 'Requiem' van Fauré, het 'Weinachts Oratorium' en de 'Johannes Passion' van Bach of het 'Gloria' van Vivaldi. Ook werkte ik mee aan de Nederlandse première van het werk 'Spirit of the World' van Benjamin Britten. Bij deze concerten werd regelmatig medewerking verleend door professionele begeleidingsorkesten.

Vanaf de oprichting van Stadsknapenkoor Gorcum in 1989 was ik hun vaste concertorganist waarmee ik diverse cd's maakte en in 2001 en 2003 concerttournees door Engeland maakte. Tijdens deze reizen gaf ik ook orgelrecitals in o.a. Peterborough en Cambridge.

In het najaar van 2002 was ik de solist van het Gorcums Kamer Orkest bij de vertolking van orgelconcerten van Haydn en Handel. In 2005-2006 was ik als concertorganist verbonden aan het Men's Vocal Ensemble 'CounTeBas' uit Gorinchem waarmee ik o.a. ook een aantal televisie-uitzendingen realiseerde.

Van 2002 tot 2009 vormde ik samen met de uit Rusland afkomstige pianiste Olga Malkina een professioneel klavierduo dat zich toelegde op de unieke combinatie tussen piano en orgel. Onze eerste cd, getiteld 'Un Sospiro' (Boskoop - 2004), werd destijds met veel lof door de vakpers ontvangen. In 2007 stond deze cd wekenlang genoteerd op de eerste plaats in de 'Klassieke Top 50' van de TROS. In datzelfde jaar mag ons succesvolle optreden in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw daarom ook als een muzikale mijlpaal worden beschouwd. Vijf jaar later heeft dit duo een tweede cd uitgebracht, getiteld: “New Transcriptions on Piano and Organ” (Utrecht - 2009). Ook over deze cd waren alle recensies wederom zeer lovend.

Een solo cd van mij kon niet uitblijven. Daarom verscheen in 2007 mijn orgel cd 'Synesthesia – een klankpalet uit Kampen' waarop een bloemlezing van de orgelkunst van de afgelopen vier eeuwen is vastgelegd. De opnamen vonden plaats met het wereldberoemde Hinsz orgel in de Bovenkerk te Kampen. In de vakbladen kreeg ook deze cd een uitgebreide en zeer positieve waardering.

Later, in 2012, werd door het Kamerkoor “Voce Anglica” een cd uitgebracht waarop ik de orgelbegeleidingen voor mijn rekening nam. Ook met dit koor heb ik in 2016 een tournee door Engeland gemaakt waarbij ik het orgel bespeelde tijdens concerten en Evensongs in Peterborough, Ely en Cambridge.

Vanaf de oprichting van het “Gorcum Boys Choir” ben ik de concertorganist van dit koor. Ook met dit jongenskoor maakte ik in 2018 een tournee naar Engeland. Ook heb ik de orgelbegeleidingen verzorgd bij hun in 2019 uitgekomen cd “Glory to God on High”.

In 2019 kwam ook mijn cd “Toets en Klepel – Gorcumse Vestingklanken uit Kerk en Toren” uit. Dat is een cd geworden waarop de vier belangrijkste orgels binnen Gorinchem en ook het carillon van de Gorcumse St. Janstoren te beluisteren zijn. Ook deze cd kreeg in de vakbladen weer veel lovende recensies.

Ook ben ik als componist werkzaam. Diverse vocale en instrumentale composities van mijn hand zijn uitgegeven. Een bekroning van mijn bovenstaande werkzaamheden is de Koninklijke Onderscheiding die ik in november 2020 mocht ontvangen. Met deze onderscheiding werd ik benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.